Rutek Byggnads AB  > Referensobjekt

Rutek Byggnads AB • Helsingborg

Referensobjekt

 

MALMÖ BRF Lannet


Byte av 78 st fönster med komplett arbete invändigt och utvändigt.

LANDSKRONA Kv. Koppargården


Fasadrenovering och plåtslageriarbeten samt byte av 115 st fönster.

LANDSKRONA Kv. Sandvången


Omläggning av tak, 1600 m2 på 5 st huskroppar, tjockputsning och målning av 38 st skorstenar, plåt och måleriarbeten.

MALMÖ Kv. Sörbäck 3


Rivning av tegelfasad, uppmurning nytt fasadtegel, elinstallationer, putsarbeten, byte av fönster, utfacklingsvägg, balkongräcke och balkong-inglasning i 3 huskroppar med totalt 90 lägenheter.

TRELLEBORG Alstad vårdhem

etapp 2


Byte av 120 fönster på totalentreprenad för Trelleborgs komun,

etapp 2

HÖGANÄS Riksbyggen BRF Höganäshus 3


Byte av 323 fönster och balkongdörrar samt plåtslageriarbeten.

FALSTERBO Tångvalla förskola


Byte av entrédörrar och fönster samt mur/putsarbeten och fasadplåt.

MALMÖ BRF Celsius


Takbyte, plåtslageriarbeten med bandtäckning av takkupor samt omfogning av samtliga tegelfasader.

LANDSKRONA Kv. Juvelen 4 och Korallen 1


Renovering av tegelfasad och byte av 350 fönster och fönsterdörrar.

MALMÖ Kv. Lodet


Byte av 74 fönster och entrédörrar, måleri och plåtslageriarbeten.

HELSINGBORG Kv. Rosenknoppen


Fasad, balkong och betongrenovering, utbyte av utfackningsväggar och fönster samt asbestsanering av 2 huskroppar med totalt 72 lägenheter och lokaler.

LUND Kv. Solgårdarna och PlåtslagarenRenovering av 3000 m2 tegelfasader på 10 st huskroppar samt byte av fönster.

MALMÖ Kv. Rönnen 1Byte av 820 st fönster, plåtslageriarbeten och brandisolering.

ÄNGELHOLM Kv. Rönnen 4Byte av 142 fönster och fönsterdörrar samt smidesarbeten till franska balkonger.