Rutek Byggnads AB  > Bygg - Fasad - Tak - Fönster - Dörrar - Helsingborg - Malmö

Rutek Byggnads AB • Helsingborg

Start

 

Välkommen till Rutek Byggnads AB

Rutek Byggnads AB etablerades 2002 och servar kunder i hela Skåne. Vi är medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier och Hälsingborgs Byggmästareförening.

Vårt företag har trippel A klassificering (AAA) hos Soliditet.

Erfarenhet och brett kunnande!

Rutek Byggnads AB arbetar med egen personal inom våra fackområden bygg, fasad och tak. Vid totalentreprenader samordnar vi med utvalda partners.

Vi garanterar att vi fullföljer våra åtaganden, stora som små.