Rutek Byggnads AB  > Verksamhet

Rutek Byggnads AB • Helsingborg

Verksamhet

 

FASADER

TAKOMLÄGGNING

FÖNSTER & DÖRRAR

Rutek - från grund till tak

Vi erbjuder alla former av fasadarbeten, samt även takomläggning och fönsterbyten, men även renoverings- och underhållsarbeten i form av nya säkerhetsdörrar, invändiga arbeten, stambytesentreprenader o.s.v. Rutek tar inte bara ett totalansvar för projektet utan vi genomför också ett proaktivt arbete för ett välmående hus.

Rutek Byggnads AB är medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier och Hälsingborgs Byggmästareförening. Vi arbetar idag i enlighet med kvalitetssäkringssystemet ISO 9001 samt miljöledningssystemet ISO 14001.

När du anlitar Rutek anlitar du en stabil partner som arbetar med egen personal inom våra fackområden och samordnar med övriga experter vid totalentreprenader. Vi levererar ett totalkoncept som underlättar, sparar tid, minimerar risken för fel och skapar en trygghet för alla inblandade.

Välkommen att ta kontakt med oss redan nu gällande ert byggprojekt!